Українська академія друкарства
  • E-mail: gdmk.uad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 611

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Стемпіцька Юлія Сергіївна

2 курс

Курс «КОІДП» розроблено таким чином, щоб студент опанував процес підготовки видання: макетування, підготовка тексту, підготовка ілюстрацій, вибір шрифтів, верстка, друк оригінал-макету. Оволодів навичками  макетування та верстки довідкових та науково-популярних видань, розробляв:  типові видавничі макети; видавничі оригінал – макети; макети- розмітки; принципові макети; макети  вузлових елементів видань. Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення курсу дисциплін «Основи композиції», «Кольорознавство», «КОІДП».  Паралельними для вивчення є дисципліни «Шрифти»,  Дисципліна важлива для наступних зв’язків з курсом «Комунікативний дизайн», «КОІДП», «Технологія видавничо-поліграфічної справи».

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1zc5tLvS7iK4Pb_mU_T-rKagtpPxNhfFwyiN9T8Ukqo0

4 курс

Курс «КОІДП» розроблено таким чином, щоб студент опанував процес підготовки видання: макетування, підготовка тексту, підготовка ілюстрацій, вибір шрифтів, верстка, друк оригінал-макету. Оволодів навичками  макетування та верстки авторських видань, розробляв:  макети; та міг самостійно виготовити примірник арт-об`єкту.   Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення курсу дисциплін «Основи композиції», «КОІДП».  Паралельними для вивчення є дисципліни «Шрифти», «Естамп», «Цифрова ілюстрація», «Живопис», «Історія мистецтва». Дисципліна важлива для наступних зв’язків з курсом «Комунікативний дизайн», «КОІДП», та виконання дипломного проекту.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1DNDruSwADgVPa_4VYqpOLtwQt74BepPmrhSXATQk_Qo

Борисенко Ольга Миколаївна

3 курс

Дисципліна “Конструювання, оформлення та ілюстрування видань
(KOІДП)” є профілюючою дисципліною на кафедрі графічного
дизайну та мистецтва книги. Студенти починають вивчати цей курс з
другого семестру І курсу і закінчують на четвертому курсі (ОКР
«Бакалавр»).
Курс “Дизайн друкованої продукції” є складовою частиною
профілюючої дисципліни КОІДП. Завданням курсу є формування
теоретичних знань з системного аналізу та проектування друкованої
продукції та практичного вміння створення ескізів та комп’ютерно-
видавничих оригінал-макетів науково-популярних, періодичних
видань, а також пакувально-етикеткової та рекламної продукції.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=173l1yDDuTbgDQzQPz2eWlkRbCBSh1YTS

Ключковська Івета Володимирівна

1 курс

Курс «КОІДП» розроблено таким чином, щоб студент засвоїв
формування цілісного уявлення про основи створення дизайну дитячої
книги, його елементи, термінологію, специфіку утворення та
відтворення в матеріалі, основні категорії. Вивченню навчальної
дисципліни передує вивчення курсу дисциплін «Основи композиції»,
«Кольорознавство», Паралельними для вивчення є дисципліни
«Шрифти», «Комунікативний дизайн», Дисципліна важлива для
наступних зв’язків з курсом «Комунікативний дизайн», «Технологія
видавничо-поліграфічної справи». На дисципліні студент має засвоїти
основні поняття та відповідну термінологію, зрозуміти зв’язки тексту
та ілюстрації, всіх елементів книги: авантитул, титул, колонцифра,
зміст; отримати знання про особливості специфіки втілення у
матеріалі, підготовка до друку; сформувати уміння використовувати
отримані теоретичні знання для практичного застосування.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1m9kMJxsjKhLaGYd2Xg41PkslhLkKAcm9

Події кафедри

вер
28
Початок навчання

09:00 — а.59 ауд.

чер
25
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ ЗДз-51

10:00 — Дистанційно ауд.

чер
24
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ Дз-41, 42

10:00 — Дистанційно ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів