Українська академія друкарства
  • E-mail: gdmk.uad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 611

Комунікативний дизайн

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Борисенко Ольга Миколаївна

3 курс

Курс «Корпоративна ідентифікація, брендінг» дисципліни
«Комунікативний дизайн» розроблено таким чином, щоб студент
засвоїв формування цілісного уявлення про основи фірмового стилю,
його елементи, специфіку утворення та відтворення в матеріалі,
термінологію, основні категорії. Вивченню навчальної дисципліни
передує вивчення курсу дисциплін «Основи композиції книги»,
«Кольорознавство», «Формотворення», «Основи графічних технік»,
«Основи фотографії». Для засвоєння курсу необхідними є дисципліни
«Шрифти», «КОІДП», які вивчаються паралельно упродовж 3-8
семестрів. Дисципліна «Комунікативний дизайн» утворює зв’язки із
низкою рекламно-маркетингових та технологічних дисциплін Академії.
На дисципліні студент має засвоїти основні поняття та відповідну
термінологію, вивчити поняття корпоративного стилю та отримати
вміння створення та застосування його елементів: логотип, фірмовий
блок, фірмовий шрифт, слоган (неймінг) на різноманітних аналогових
та цифрових носіях; отримати знання з основ конструювання/дизайну
іконографії для мобільних додатків та макетування/дизайн сторінок
мобільних додатків; специфіки матеріального втілення векторної
графіки у цифровій площині, та особливості відтворення на
аналоговому носії; сформувати уміння використовувати отримані
теоретичні знання для практичного застосування.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1uT5kdvY14uOqRS9Lk6murVnrfmvYOx1M

Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна

2 курс

Курс «Комунікативний дизайн» розроблено таким чином, щоб
студент засвоїв формування цілісного уявлення про основи фірмового
стилю, його елементи, специфіку утворення та відтворення в матеріалі,
термінологію, основні категорії. Вивченню навчальної дисципліни
передує вивчення курсу дисциплін «Основи композиції»,
«Кольорознавство», «КОІДП». Паралельними для вивчення є
дисципліни «Шрифти», «КОІДП». Дисципліна важлива для наступних
зв’язків з курсом «Комунікативний дизайн», «КОІДП», «Технологія
видавничо-поліграфічної справи». На дисципліні студент має засвоїти
основні поняття та відповідну термінологію, зрозуміти зв’язки основи
фірмового стилю, його елементів: візитку, фірмовий бланк, конверт,
марку, печатку, пластикової корпоративної картки; отримати знання
про особливості специфіки втілення у матеріалі векторної графіки у
матеріалі шляхом векторної порізки самоклеючої плівки на плотері та
друку на пластикових картках і банерній тканині; сформувати уміння
використовувати отримані теоретичні знання для практичного
застосування.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1ky1W6vbrRgV9WXqhqIH5gmrbpS6VkYR2

Булкіна Ганна Михайлівна

4 курс

Курс комунікативний дизайн (в межах теми “Cтилізація та актуальність у візуальній культурі повідомлень“) надає можливістьстудентам отримати інформаційну канву в галузі графічної культури(історичний екскурс та актуальність), а також опрацювати основні«реперні» точки стильових змін. Вивченню дисципліни передують тапаралельно проводяться курси «Основи композиції»,«Кольорознавство», «Основи графічних технік», «Академічнийрисунок», «Академічний живопис», «Шрифти», «КОІДП», «Технологіявидавничо – поліграфічної справи». На дисципліні студент має засвоїтитеоретичні поняття про стиль та його графічні аспекти, навчитись напрактиці застосовувати технічні прийоми та виконувати стилізування вамках поставлених задач.Навчитись адаптовувати конкретну стилістичну мову до сучаснихполіграфічних та веб – технологій.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1gqsSljOHfvUZpoEirWip0uss0dBUb6RO

Події кафедри

вер
28
Початок навчання

09:00 — а.59 ауд.

чер
25
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ ЗДз-51

10:00 — Дистанційно ауд.

чер
24
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ Дз-41, 42

10:00 — Дистанційно ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів