Українська академія друкарства
  • E-mail: gdmk.uad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 611

Мультимедійний дизайн

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Зінчук Михайло Сергійович

4 курс

Курс «Мультимедійний дизайн» розроблено таким чином, щоб
студент засвоїв принципи побудови анімації для фірмового стилю,
термінологію, основні навички роботи з програмним
забезпеченням. Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення
курсу дисциплін «Основи композиції», «Кольорознавство»,
«Анімаційні технології». На дисципліні студент має засвоїти основні
поняття та відповідну термінологію, зрозуміти зв’язки фірмового
стилю та анімації.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1WHkIkAb2Znw0navHZnOW5OKq8RJynaAG

Події кафедри

вер
28
Початок навчання

09:00 — а.59 ауд.

чер
25
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ ЗДз-51

10:00 — Дистанційно ауд.

чер
24
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ Дз-41, 42

10:00 — Дистанційно ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів