Українська академія друкарства
  • E-mail: gdmk.uad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 611

Рукописні та друкарські шрифти

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Павельчак Галина Іванівна

Сьогодні шрифт виконує важливі соціальні функції, є виразником свого часу і
традицій сучасного мистецтва. Суттєвим стає не лише зміст тексту, а й
естетичні якості його зображення. Для творчого відтворення історичних
стилів дизайнеру необхідно знати історію шрифту, вільно володіти технікою
письма, художньо-творчо осмислювати конкретні шрифтові завдання для
створення в результаті грамотного дизайнерського продукту. Зі шрифта та
його організації починається також кожне видання. Саме тому дисципліна
«Рукописні шрифти» посідає чільне місце серед профілюючих дисциплін
кафедри. Вона орієнтована на засвоєння досягнень шрифтової теорії та
практики на основі рукописних шрифтів.
Лекційний та практичний курс першого року навчання містить відомості про
методи роботи різноманітними інструментами, підготовку робочого місця,
матеріалів та інструментів для каліграфії. Вивчаються та освоюються основні
види латинського та слов’янського письма, художньо-графічний аналіз
кожного із них, створення на їх основі композицій чи елементів видання.
Вивчення шрифтів будуються на історичній послідовності їх розвитку.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1BAzuHefKPQVeOyOPahHmwj-JEI8YJPPf

Куць Ярослав Йосипович

ШРИФТ - художньо-візуальне оформлення думки. Як кожна мистецька форма,
шрифт будується за певними художньо-композиційними, живописними та іншими
законами. Як кожна форма, форма шрифту активна і впливає на зміст, носієм
якого є текст. Тому шрифт не тільки засіб художньо-технічного оформлення
друкованої продукції, але й спосіб вираження думки, впливу на неї і носій якісної чи
неякісної передачі інформації, її кількості.
При вивченні шрифтів необхідно бачити і розуміти основне - різноманіття
об’єктивних та суб’єктивних факторів що впливають на шрифтову форму. Всяка
зміна цієї форми завжди викликана цілим рядом причин, як матеріального,
техніко-технологічного порядку, так і духовного, соціально-економічного,
культурного рівня. Графіку шрифтів слід розглядати тільки у зв'язку з загальним
розвитком мистецтва і суспільства, мови, культури, техніки.
Дисципліна «ШРИФТ» вивчається студентами на II, ІІІ, IV, курсах і охоплює як
теоретичну частину, так і рекомендації по написанню шрифтів та виконанню
інших «поліграфічних оригіналів. Теми курсу «ШРИФТ» скоординовані с такими
дисциплінами як «Конструювання, оформлення та ілюстрування друкованих
видань», «Історія мистецтва», «Історія матеріальної культури», «Основи
композиції», «Рисунок», Живопис».
Зі шрифта, складання та верстання, з його організації починається та ними
часто і завершується кожне видання, тому власне дисципліна «Рукописні,
друкарські, комп’ютерні шрифти та типографіка» посідає чільне місце серед
профілюючих по спеціальності 02 «Дизайн” для освітньої програми «
Графічний дизайн» поряд із провідними дисциплінами «Конструювання та
оформлення друкованої продукції», так як без неї неможливе розуміння та
практичне освоєння останніх. Дисципліна «Шрифт» орієнтована на засвоєння
досягнень шрифтової теорії та практики його зображення. Для творчого
відтворення історичних стилів дизайнеру необхідно знати історію, теорію та
практику шрифту, вільно володіти технікою письма, художньо-творчо
осмислювати конкретні шрифтові завдання для створення в результаті
грамотного дизайнерського продукту. Вона орієнтована на засвоєння

досягнень шрифтової теорії та практики на основі рукописних та друкарських
шрифтів.
Лекційний та практичний курс другого та третього років навчання містить
відомості про методи роботи різноманітними інструментами, вільне
володіння, матеріалами та інструментами для каліграфії. Вивчаються та
освоюються основні види латинського та слов’янського письма, художньо-
графічний аналіз кожного із них, створення на їх основі композицій чи
елементів видання. Вивчення шрифтів будуються на історичній послідовності
їх розвитку. Вивчаються основи адаптації латинських рукописних шрифтів на
слов’янську основу.

Повний силабус курсу

https://drive.google.com/open?id=1rxNdFKKp4agja1K4vQ29gsAwqXWzO4Vp

Події кафедри

вер
28
Початок навчання

09:00 — а.59 ауд.

чер
25
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ ЗДз-51

10:00 — Дистанційно ауд.

чер
24
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ Дз-41, 42

10:00 — Дистанційно ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів