Українська академія друкарства
  • E-mail: gdmk.uad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 611

Борисенко Ольга Миколаївна

worker cтарший викладач
Назва Групи
Комунікативний дизайн Дз-21, Дз-22, Дз-23, Дз-31, Дз-32, Дз-33, Дз-41, Дз-42

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Комунікативний дизайн Дз-33 а.61
Комунікативний дизайн Дз-33 а.61
2 Комунікативний дизайн Дз-33 а.61
Комунікативний дизайн Дз-33 а.61
3 Комунікативний дизайн Дз-32 а.61
Комунікативний дизайн Дз-32 а.61
4 Комунікативний дизайн Дз-32 а.61
Комунікативний дизайн Дз-32 а.61
5 Комунікативний дизайн Дз-31 а.61
Комунікативний дизайн Дз-31 а.61
6 Комунікативний дизайн Дз-31 а.61
Комунікативний дизайн Дз-31 а.61

Освіта


ЛДУПМ ім. Ів. Труша (1993), УАД (2000, 2007 – магістратура).
Захист дисертації кандидата наук із спеціальності 17.00.07 «Дизайн» (2019)


Педагоги


Оксана Риботицька, Ірина Данилів-Флінта (художній текстиль);
Володимир Овчінніков, Ярослав Куць (книжкова графіка, дизайн друкованої продукції,
типографіка).


Дизайн-діяльність


1993–2007 – художній редактор журналу «Світло й Тінь», вид-в «Пролог», НВФ
«Українські технології»;
від 2008 року – співпрацює з видавництвами та видавничо-поліграфічними фірмами:
Українська енциклопедія, Генеза, Марка України, Медіа-Про, Наша наука і культура,
Поліграфкнига, Преса України, Аверс, Західно-український консалтинг-центр, Каменяр,
Пролог, Світ, Світло й Тінь, Свічадо, Українські технології, Центр Європи, Апріорі,
Літера, Срібне слово та ін.


Сфери наукового зацікавлення


Комунікативний дизайн, мистецтво книги.


Громадська діяльність


Член Спілки дизайнерів України (2011), голова графічної секції, член Правління ЛРВ СДУ
(від 2013).


Творча діяльність


Художній текстиль, дизайн друкованої продукції, брендинг, корпоративна ідентифікація.


Участь у виставках


Міжнародна виставка «Ukraiński wektor» (Мислєніце, Польща, 2014)
Культурно-мистецький еко-фестиваль «Повернення до історії. Ми – Слов’яни» (Дольни
Кубін-Срнаціє, Словаччина, 2014);
Міжнародна виставка малярства на тканині «Червень у діалогу» (Львів, 2015);
Міжнародна виставка «Вересневі імпресії» (Львів, 2015);
Міжнародна виставка «Осінній Салон – 2015», (Львів, 2015);
Міжнародна виставка Ukraina /Polska. Tkanina Współczesna – Zagadnienia Malarskie,
2016);
Всеукраїнська виставка до 25-річчя Дня Незалежності України (Київ, 2016);
Трієнале абстрактного мистецтва «АRТ-АКТ» (Чернівці, 2017);
Виставка «Текстилізм», (Львів, 2017);
Мистецький проект «Текстильні інспірації», (Львів, 2018);
Міжнародна виставка «Осінній Салон – 2019», (Львів, 2019).

Нагороди

Нагороджена Подякою Державного комітету телебачення та радіомовлення України
(2005), Обласною премією в галузі «Дизайн» імені Олени Кульчицької (2015), Подякою
МОН України (2018), Почесною грамотою Львівської облдержадміністрації (2018).
Публікації
1. Borysenko, О. (2016), Typology and artistic-stylistic features of the corporate style
elements of Lviv enterprises in the first third of the XX century, Contemporary issues of
culture and art, monogr. 7, Katovice, р. 75–87.
2. Борисенко, О. М. (2017), Передумови становлення промислового дизайну Галичини,
Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-
викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-
освіта 2017», м. Харків, 9–12 жовт. 2017 р., за заг. ред. В. Я. Даниленка, Харків,
с. 124–126.
3. Борисенко, О. М. (2017), Особливості становлення та розвитку художньо-
промислової (дизайнерської) освіти в Східній Галичині, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональний дизайн та освіта: потенціал сучасності» :
збірник тез, Черкаси, 26–27 квіт. 2017 р. Черкаси, с. 41–45.
4. Борисенко, О. М. (2018), Передумови становлення дизайну 1850–1930-х років в
Галичині, Вісник Закарпатської академії мистецтв, вип. 10, Ужгород, с. 166–170.
5. Борисенко, О. М. (2018), Особливості становлення і розвитку комунікативного
дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть, Наукові
записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство, за ред. О. Смоляка, № 1 (вип.
38), Тернопіль, с. 278–285.
6. Mygal, S., Borysenko, O., (2019), Design of Galicia: formation, development, national
component, The European Journal of Humanities and Social Sciences, Premier Publishing
s.r.o. Vienna, р. 20–23.
7. Борисенко, О. М., Мигаль, С. П. (2018), Комунікативний дизайн в соціокультурному
просторі Галичини, Perspectives of science and education. Proceedings of the 6th
International youth conference. Slovo\Word, New York, USA, р. 777–787.
8. Борисенко, О. М. (2018), Вияв архітектурно-мистецьких напрямів, авангардних течій
у розвитку дизайну Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття, Сучасна мистецька
освіта: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20
квіт. 2018 р., Київ, с. 30–32.
9. Борисенко, О. М. (2018), Інноваційні імпульси в комунікативному дизайні Галичини
другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть, Збірник матеріалів Міжнародної
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 20 квіт.
2018 року : у 2 т., т. 1, Київ, с. 30–33.
10. Борисенко, О. М. (2018), Етапи становлення і розвитку дизайну Галичини, Тези
науково-технічної конференції проф.-викл. складу, наукових працівників та
аспірантів Української академії друкарства (22–23 лют. 2018 р.), Львів, с. 83.
11. Борисенко, О. М. (2018), Засади комунікативного дизайну: теорія і практика,
Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології: матеріали ІІІ Міжнародної
науково-технічної конференції (17–19 жовт. 2018 р.), Львів, с. 259–261.
12. Борисенко, О. М. (2019), Типологічні групи об’єктів дизайн-графіки Галичини другої
половини ХІХ – першої третини ХХ століть, Тези доповідей науково-технічної
конференції проф.-викл. складу, наукових працівників та аспірантів Української
академії друкарства (18–22 лют. 2019 р.), Львів, с. 53.
13. Мигаль, С. П., Борисенко, О. М. (2019), Комунікативний ресурс в дизайні,
Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу, Матеріали V
Міжнародної науково-практичної конференції (11–13 вересня, 2019 р.) ХНТУ,
Херсон, с. 367–369.
14. Borysenko, O., Mygal, S. (2019), Formation and development of graphic Design in
communicative of Galicia, Science and society – Methods and problems of practical
application. Proceedings of the 7th International conference, Accent Graphics
Communications & Publishing, Vancouver, Canada, р. 6–11.

Основні наукові праці

1. Борисенко, О. (2007), Книжкова графіка. Володимир Овчінніков, Львів, Українські
технології, 2007. – 212 с.
2. Мигаль, С.П., Борисенко, О.М. (2017), Лабіринти дизайну, Львів, Українська академія
друкарства.

Стажування

1. Інститут народознавства НАН України, 2009 р. Наказ № 68 від 10.12.09 р.
2. Львівська національна академія мистецтв, кафедра дизайну. Наказ №1, від
02.01.2014 р.
3. Академія мистецтв (Вроцлав, Польща) 10-22 січня 2014 р., міждисциплінарні семінари
4. Захист кандидатської дисертації 17.00.07 (Львів, НУ «ЛП»), 28.11.2019 р.

Контактна інформація

olga_borysenko@ukr.net
https://www.facebook.com/olga.borysenko.9

Дисципліни

«Комунікативний дизайн», курси «Корпоративна ідентифікація», «Інфографіка»
«КОІДП», курси «Дизайн друкованої продукції», «Дизайн пакування»

Події кафедри

вер
28
Початок навчання

09:00 — а.59 ауд.

чер
25
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ ЗДз-51

10:00 — Дистанційно ауд.

чер
24
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ Дз-41, 42

10:00 — Дистанційно ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів