Українська академія друкарства
  • E-mail: gdmk.uad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 611

Стемпіцька Юлія Сергіївна

worker cтарший викладач
Назва Групи
КОІДП Дз-11, Дз-12, Дз-13, Дз-21, Дз-22, Дз-23, Дз-31, Дз-32, Дз-33, Дз-41, Дз-42

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 КОІДП Дз-41, Дз-42 а.30
КОІДП Дз-41, Дз-42 а.30
4 КОІДП Дз-41, Дз-42 а.30
КОІДП Дз-41, Дз-42 а.30

Освіта

1993 -1996 рр. Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа
2000 р закінчила Кам’янець-Подільське училище культури за спеціальністю «Народна
художня творчість»
1995-2005 р Українська академія друкарства. Кваліфікація художник-графік з
оформлення друкованої продукції.

Педагоги

Павлович Володимир Назарович, Швець Олена Сергіївна, Павлюк Олег Федорович,
Дубінська Оксана Віталіївна, Луць Сергій Васильович, Овчінніков Володимир
Стефанович, Куць Ярослав Йосипович, Сава Василь Іванович (книжкова графіка, дизайн
друкованої продукції, типографіка).

Реалізовані проекти

2006 р - Книга почесних гостей м. Львова ( у співавторстві)
2011-2015 рр. - Реконструкція оправи Королевського Євангелія1401 р.

Сфери наукового зацікавлення

Мистецтво книги, історія та реконструкція оправи рукописів та стародруків

Громадська діяльність

Член Спілки дизайнерів України (2017)

Творча діяльність

Авторська книга, типографіка, сюжетна ілюстрація та художньо-технічне оформлення
видань для дітей.

Участь у виставках

Мистецький проект «Текстильні інспірації», (Львів, 2018);
Міжнародний проект «Art Axis 2019», (Львів, 2019).

Нагороди

Подяка Львівської облдержадміністрації (2018).

Основні наукові праці

Зінченко С.В., Дзендзелюк Л.С.,. Макаровський А.Б., Стемпіцька Ю.С. Вивчення та
реконструкція каролінгської оправи VIII-XII століть.// Тези доповідей V міжнародної
науково-практичної конференції «Проблеми збереження, консервації, реставрації та
експертизи музейних пам’яток».Київ, 23-27 травня 2005р. – К.:ННДРЦ України, 2005. –
С. 108-111.
Стемпіцька Ю.С. Західноєвропейські впливи в оздобленні української золотарської
оправи //Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів. Львів, 31 січня-3 лютого 2006 р. – Львів,
2006. – С. 58-59.
Стемпіцька Ю.С. Трансформація елементів оздоблення та засобів ідентифікації у
єдиний образ книги. Молода мистецька наука України. IX Електронна наукова
конференція молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів. 15
грудня 2006 р. // Збірка матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2006.-№9.– С. 99-101.
Дзендзелюк Л.С., Зінченко С.В., Макаровський А.Б., Стемпіцька Ю.С. Реконструкція
каролінгської оправи VIII-XII століть на основі англосаксонських зразків.// Рукописна і
стародрукована книга.Зб.праць:Міжнародна конференція (XII Федорівський семінар)
«Рукописна і стародрукована книга».Львів,23-25 квітня 2004р.– Львів, 2006. – С.142-
152.
Стемпіцька Ю.С. Образ книги очима інтролігатора // «Є». Мистецтво. Львів– 2007.-№2
– С.40-41.
Стемпіцька Ю.С. Реконструкція, як метод збереження пам’яток писемності //
Матеріали та тези доповідей II Міжнародного форуму реставраторів 15-18 травня 2008
року «Проблеми сучасної консервації та реставрації» – Львів, 2008 – С.74-75.
Стемпіцька Ю.С. Авторська книга як метод збереження пам’яток писемності // Вісник
Харківської державної академії дизайну і мистецтв:зб. наук. пр. / за ред. Даниленка
В.Я.-Х.:ХДАДМ, 2009. – С. 106-113. ( Мистецтвознавство. Архітектура: № 9).
Стемпіцька Ю. С. Діалектичність образності української книги та золотарської оправи
XIV-XVIII століть . Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії.
Зб. наук. праць. Вип.11/ [голов. ред. Г. Скрипник ] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.
– К.,2011. – С. 159-164.
Стемпіцька Ю. С. Реконструкція оправи як метод збереження художньо-образної
виразності української книги та золотарської оправи XIV-XVIII ст. Сучасні проблеми
культури та мистецтва/ Współczesne problemy kultury i sztuki / (у співавт.). –
/Монографія 7. Катовіце. 2016. – С. 63-74.
Стемпіцька Ю. С. Традиційні українські символи та їхні трансформовані варіанти в
оздобленні золотарської оправи XVIII ст. // Сучасні проблеми консервації і реставрації
пам’яток мистецтва та писемної культури на пергаментній і паперовій основах:
матеріали доповідей Першої Міжнародної. наук.- практ. конф.( Львів, 23 листоп. 2018)/
УАД; ЛННБ України ім. В. Стефаника; відп. за випуск: Л. Дзендзелюк, Л. Льода. –
Львів: УАД, 2018. – С. 150-156.
Стемпіцька Ю. С. Декоративні елементи в оздобленні оправ рукописів та стародруків з
фондів ЛННБУ ім. В. Стефаника Збереження та захист творів мистецтва і документів
на паперовій основі : матеріали доповідей Другої міжнародної науково-технічної
конференції ( Львів, 26-27 верес. 2019р.) / ЛННБ України ім.. В. Стефаника;УАД; відп.
за випуск: Л.Дзендзелюк, Л. Льода. — Львів: Камула. —2019. — С. 170-174.

Стажування

2009 – ЛННБ ім. В. Стефаника відділ реставрації м. Львів
2017 – ЛНАМ кафедра Історії і теорії мистецтв м. Львів
2018 – стажування у Академії мистецтва і дизайну у Братиславі (Словаччина).

Контактна інформація

yulyastemp@gmail.com

Дисципліни

«Конструювання, оформлення та ілюстрування друкованої продукції» 2-й курс III-IV
семестри;
«Конструювання, оформлення та ілюстрування друкованої продукції»( Авторська книга)
4-й курс V-VI семестри

Події кафедри

вер
28
Початок навчання

09:00 — а.59 ауд.

чер
25
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ ЗДз-51

10:00 — Дистанційно ауд.

чер
24
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ Дз-41, 42

10:00 — Дистанційно ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів